Счетоводни услуги. Комплексни финансови решения

Заеми

 

Дружеството може да вземе от банката заем за оперативни нужди. Различните банки имат различни условия за одобрение на кредити в зависимост от искания кредит, колко е подходяща кредитната ви история, за какво ще се използва кредитът, периода на изплащане и предлаганото обезпечение.

Банките начисляват такси за преглеждане на молбите за кредит и управление на дадения кредит и изискват други форми на плащане на основата на техните условия и ставки. Банката трябва да ви каже за тях, тъй като много от тях се приспадат, когато се дава кредитът.

Таксите обикновено се изчисляват като процент от исканата сума, а при по-големи кредити кредитополучателят може да се окаже със сума, по-малка от тази, която е очаквал първоначално.

Когато се подава молба за кредит, обикновено се изискват следните документи:

Начало За нас Услуги Цени Актуално Контакти