Счетоводни услуги. Комплексни финансови решения

Регистрация на ЕТ


Едноличният търговец (ЕТ) е физическо лице, регистрирано да извършва по занятие търговска дейност. В случая качеството на търговец разширява правоспособността на физическото лице, но не възниква нов субект на правото (за разлика от ООД и ЕООД).


Като едноличен търговец може да се регистрира всяко дееспособно физическо лице с местожителство в страната. За регистрацията на ЕТ не е необходим капитал.


Фирмата (името) на едноличния търговец трябва да съдържа без съкращения личното и фамилното или бащиното име, с което физическото лице е известно в обществото. Името може да съдържа и свободно избрана добавка, като съкращението ЕТ е задължително.


Физическото лице, регистрирано като ЕТ, носи неограничена имуществена отговорност – отговаря с цялото си лично имущество за задълженията на търговеца.

 

Преди регистрацията на фирмата Ви предлагаме безплатна консултация относно:

 

1.Осигуряване на едноличния търговец.

 

 

2.Необходимост от регистрация по ЗДДС.Няма правило дали да се регистрирате по ЗДДС или не .Всеки случай се преценява конкретно в зависимост от дейността ,която ще се извършва.


3.Данъчно облагане на ЕТ.

 

 

Регистрацията на фирмата на едноличния търговец  протича по следната процедура: 


 

За извършване на регистрация на ЕТ е необходимо да ни предоставите следната информация:


 

1. Наименованието, под което търговецът ще извършва дейността си.


2. Данни за седалището и адреса на управление, с посочване на пощенския код.


3. Предметът на дейност
на търговеца.


4. Данни за едноличния търговец от личната му карта.


 

и да заплатите цената за регистрация в размер на 180,00 лева, която включва адвокатския хонорар ,държавната такса за регистрация и актуално състояние.


Срок за извършване на регистрацията – 4 работни дни, считано от подаването на документите в Търговския регистър.

Начало За нас Услуги Цени Актуално Контакти