Счетоводни услуги. Комплексни финансови решения

 

Регистрация на ООД и ЕООД

 

Дружество с ограничена отговорност може да се образува от едно лице (ЕООД) или от повече лица (ООД), които отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството.

 

Отговорността на съдружниците в ООД или на едноличния собственик на ЕООД е ограничена до размера на капитала. При ООД и ЕООД е изключена неограничената лична имуществена отговорност на съдружниците, за разлика от ЕТ, при който физическото лице е неограничено имуществено отговорно с цялото си имущество за задълженията на търговеца.

 

Дружеството се образува с подписването на Дружествен договор (при ООД) или Учредителен акт (при ЕООД).

 

Преди регистрацията на фирмата Ви предлагаме безплатна консултация относно:

 

1.Размера на капитала-Минималния размер който се изисква е 2,00 лева, ако използвате тази възможност на закона ще се озовете с регистрирана фирма ,която има 2 лева в касата , а трябва да направи някои неотложни разходи,преди да получи първите приходи.Захранването на фирмата със средства при липса на достатъчно капитал е по-сложно от това да се предвидят първоначалните разходи и да се осигурят чрез капитала. Сумата се блокира в банката за 5 дни докато тече процедурата по регистрацията ,след което може да се изтегли и използва за каквото е необходимо.

 

2.Осигуряване на съдружниците или едноличния собственик на капитала  и Управителя.  

 

3.Необходимост от регистрация по ЗДДС.Няма правило дали да се регистрирате по ЗДДС или не .Всеки случай се преценява конкретно в зависимост от дейността ,която ще се извършва.

 

Регистрацията на дружество протича по следната процедура: 

 

  І.За извършване на регистрация на ООД или ЕООД е необходимо да ни предоставите следната информация:

 

1. Името, под което дружеството ще упражнява дейността си – на кирилица и на латиница.


2. Данни за седалището и адреса на управление на фирмата, с посочване на пощенския код.


3. Предметът на дейност на дружеството.


4. Данни за съдружниците или едноличния собственик на капитала от личните им карти.


5. Данни за управителя на дружеството от личната му карта.


6. Данни за размера на капитала (минимум 2 лв.).


7. Дяловете, които ще има всеки от съдружниците.

 

и да заплатите цената за регистрация в размер на 210,00 лева, която включва адвокатския хонорар ,държавната такса за регистрация и актуално състояние.

 

ІІ.В рамките на 1 работен ден ние, ще съставим документите на Вашата фирма,необходими за регистрацията й.Можете да ги получите от нашия офис или да Ви ги изпратим по имейл и да ги разпечатате сами. Подписвате всички документи с изключение на Образец от подписа, който трябва да заверите пред нотариус.

 

ІІІ.С всички документи е необходимо да отидете в избрана от Вас банка за да откриете набирателна сметка и да внесете капитала.Банката ще Ви издаде Удостоверение за внесен капитал.Някои малки банкови клонове не издадават Удостоверението веднага , а трябва да изчакате до следващия ден.

 

ІV.Всички документи трябва да  донесете в нашия офис .Ние плащаме държавната такса за регистрация и подаваме заявлението в Търговския регистър същия ден .От този момент срокът в който излиза регистрацията на Вашата фирма е 4 дни.  

 

  V.След приключването на регистрацията Ще Ви снабдим с удостоверение за актуално             състояние  на новорегистрираното дружество.

 
 
 
Начало За нас Услуги Цени Актуално Контакти